Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger Bolten AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved tilbudsforespørsel eller bestiller varer vil Bolten AS i enkelte tilfeller behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Bolten AS ved daglig leder Jan Arve Tønnessen.

Kontaktinformasjonen til Bolten AS er:

Adresse: Mjåvannsvegen 65, 4628 Kristiansand
E-post: [email protected]
Telefon: 38 78 58 58
Organisasjonsnr.: 916 617 577

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Kristian Solborg, e-post: [email protected] , tlf. 48007374 som er vår kontaktperson i forbindelse med personvern.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi benytter løsningen til cookiebot knyttet til behandling av cookies på nettsiden vår. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 5. Utlevering av personopplysninger til andre
 6. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
  Bolten AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • De ansatte i Bolten AS vil være databehandlere i tilfeller hvor det sendes ut nyhetsbrev, invitasjoner til kundearrangementer o.l. Det er utarbeidet en personvernerklæring for hver enkelt ansatt som behandler personopplysninger på vegne av bedriften.

  • Vi benytter Uni Micro som økonomi og logistikk system, og det blir derfor lagret nødvendige personopplysninger i systemet. Vi har i tillegg en løpende avtale om online back up mot Uni Micro sine servere. På bakgrunn av dette er dette Uni Micro databehandlere for Bolten AS, og det er utarbeidet en databehandleravtale. Denne kan utleveres på forespørsel.

  • Direct IT håndterer IT systemet vårt, og foretar samtidig en daglig back up av serveren vår. Bedriften er derfor databehandler for Bolten AS, og det er følgelig inngått en databehandler avtale med dem. Denne kan utleveres på forespørsel.

  • Vi benytter Office 365, som er driftet av Microsoft Cloud. Det er innhentet erklæring på hvordan Microsoft håndterer våre data. Utdrag kan leveres på forespørsel.

  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


 7. Lagringstid

  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

  Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 8. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

  For å ta i bruk dine rettigheter må du gi beskjed til kontaktpersonen for personvern i Bolten AS. Se kontaktinformasjon ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

  Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.1

  Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende e-post til kontaktpersonen for personvern i Bolten AS. Se kontaktinformasjon ovenfor.

 9. Klager

  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet
  Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 10. Endringer

  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.


  Sist oppdatert 15.04.2019 av Kristian Solborg