Maskinskruer

ISO 14583 Maskinskrue med panhode TX
ISO 14584 Maskinskrue med linsehode TX
ISO 14581 Maskinskrue med senkhode TX
DIN 85/ ISO 1580 Maskinskrue med panhode m/ rett spor
DIN 84/ ISO 1207 Maskinskrue med panhode m/ rett spor
DIN 316 Vingeskrue
DIN 966 / ISO 7047 Maskinskrue med linsehode
DIN 965 / ISO 7046 Maskinskrue med senkhode
DIN 7985 / ISO 7045 Maskinskrue med panhode