Konstruksjonsbolter

EN15048 – Konstruksjonsbolt m/mutter (System SB)
EN14399-6 Underlagskive herdet 300HV (DIN 6916)
EN14399-4 Stålkonstuksjonsmutter 10kv. HV (DIN 6915)
EN 14399-4 Stålkonstruksjonsbolt System HV (DIN 6914)