ISO 9001 icon

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsstyringssystem er tredjepartssertifisert i samsvar med ISO 9001.

ISO 9001-sertifisering innebærer at vi arbeider i henhold til et kvalitetssystem som garanterer en høy og jevn kvalitet på vårt arbeid og våre produkter.

 

Bolten AS er i tillegg registrert leverandør i StartBANK.

KVALITETSPOLICY FOR BOLTEN AS

Kunderelasjoner

For å skape og vedlikeholde våre gode kunderelasjoner skal vi fokusere på tilgjengelighet, kunnskap, og tillit. Dette vil vi oppnå ved å innrette oss etter relevante lover og regler, overholde våre kvalitetskrav og oppfylle forventningene fra kundene våre.

Leveranse

Vi ønsker å fokusere på å levere varene til våre kunder til avtalt tid. Dette skal vi oppnå ved god forventningsavklaring mot kunden. Vi skal også til enhver tid ha hensiktsmessige interne styringssystemer.

Produkter

Vi skal utelukkende forhandle produkter som tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet. Vi skal bruke vår kompetanse på en måte som tilfører verdi til produktene, og vi skal alltid anbefale riktig produkt til riktig bruk.

Sikkerhet og arbeidsmiljø

Vi skal ha kontinuerlig fokus på sikkerhet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Vi ønsker å skape en arbeidsplass de ansatte kan være stolt av, trives i og som samtidig fokuserer på det miljømessige fotavtrykket etter bedriften.

Styring og oppfølging

For å sikre at kvalitetspolicyen etterleves er det etablert kortsiktige og langsiktige kvalitetsmål for bedriften. Disse målene overvåkes, og følges opp i årlige oppfølgingsmøter. En jevnlig oppfølging av disse målene er ment å hjelpe oss til å følge de kvalitetskravene vi til enhver tid har satt oss som bedrift.